Siedziba spółki przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie, Fot. Adrian Gryciuk, Wikipedia