Redakcja”Gazety Stołecznej” przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie