crop-0-0-429-662-0-modzelewski-rosja-okladka-szkice-tom6.jpg

piasta
crop-124-192-180-278-0-modzelewski-rosja-okladka-szkice-tom6.jpg