W Poznaniu działa inicjatywa przedsiębiorców budująca ogólnokrajową organizację, która ma na celu powołanie w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego. To Federacja Powszechnego Samorządu Gospodarczego, której prezesem jest Włodzimierz Zydorczyk. Organizacja wystosowała “List otwarty”, informujący o celach inicjatywy.

List otwarty do Polek i Polaków

Szanowni Państwo

Politycy są zatrudniani przez nas i sowicie opłacani z pieniędzy publicznych. W zamian za wysokie pensje, świadczą na rzecz społeczeństwa pracę o żenująco niskiej jakości. Zajmują się oderwanymi od realiów pseudo – problemami, wiele z rzeczywistych problemów społecznych i gospodarczych nie są w stanie rozwiązać, a na domiar złego traktują swoich pracodawców, czyli społeczeństwo, jak ludzi o niepełnych kwalifikacjach intelektualnych. Ulubionym (bo najłatwiejszym) obszarem ich działalności jest dzielenie i skłócanie społeczeństwa poprzez wywoływanie konfliktów ideologicznych, historycznych czy światopoglądowych, w szczególności wokół seksu, prokreacji i orientacji seksualnych.

Dlatego też politycy i partie polityczne utraciły w naszych oczach wiarygodność. Nie wierzymy już, że obecna „klasa polityczna” jest zdolna do naprawy Państwa i do podjęcia działań leżących w interesie Obywateli i Narodu.

Przed każdymi wyborami politycy stawiają nas wobec pytania: na jaką partię mamy zagłosować, albo jakiego lidera poprzeć? Tymczasem my przed urną wyborczą chcemy postawić wyborców wobec pytania: w jakim kraju chcesz mieszkać i w jakim kraju mają żyć Twoje dzieci?

Z powyższych względów powołujemy bez udziału polityków:

Obywatelską Radę Naprawy Państwa

jako zespół obywateli i ekspertów, którzy w ramach tej Rady wypracują program przywrócenia w Polsce standardów i rozwiązań demokratycznych oraz program zbudowania takich instytucji Państwa, które uniemożliwią jego demontaż i destrukcję przez jakąkolwiek grupę polityczną, która uzyska legalny mandat do sprawowania władzy.

Chcemy przedstawić merytoryczny program naprawy i reformy Państwa, pozbawiony jakichkolwiek elementów ideologicznych i światopoglądowych. Dla takiego programu chcemy pozyskać poparcie wszystkich rozumnych Obywateli, którzy mają świadomość, że tylko stabilny rozwój kraju może zagwarantować pomyślność i bezpieczeństwo ich dzieciom i wnukom, a także rozumieją, że rząd nie ma własnych pieniędzy i może rozdawać wyłącznie pieniądze pobrane od Polaków w formie podatków.

Dla takiego merytorycznego programu chcemy także pozyskać poparcie osób, które
– nie chodzą na wybory uznając, że nie ma dla nich oferty programowej;
– wcześniej głosowały, ale dziś nie chcą głosować na żadną z istniejących partii, ani na ich koalicję, bo uważają je za niewiarygodne.

Po wypracowaniu takiego programu, wybierzemy do Parlamentu wyłącznie takich przedstawicieli, którzy zobowiążą się do jego realizacji.

Preambuła

Naszym podstawowym celem jest likwidacja aparatu Państwa tam, gdzie jest ono zbędne i ogranicza wolności obywatelskie i gospodarcze (na przykład poprzez paraliżującą biurokratyzację życia społeczno – gospodarczego), a wzmocnienie Państwa tam, gdzie jest ono konieczne, lecz niewydolne (na przykład w obszarze sądownictwa, prokuratury i bezpieczeństwa zbiorowego). Chcemy zbudować Państwo przyjazne, sprawiedliwe i racjonalne (racjonalnie zbudowane i zarządzane), które gwarantuje wolność jednostki, przestrzega praw człowieka i szanuje godność osoby ludzkiej.

W szczególności:

 1. Chcemy zwiększyć wpływ Obywateli na władzę i Państwo, poprzez stworzenie skutecznych mechanizmów demokracji bezpośredniej, takich jak wiążące referendum przeprowadzane obligatoryjnie na wniosek określonej liczby osób.
 2. Chcemy wprowadzić Kodeks Etyki Politycznej, aby doprowadzić do odnowy moralnej polskiej polityki. Chcemy wyrugować zaściankowość i prostactwo, zacietrzewienie i zaślepienie, nietolerancję, nienawiść i agresję, bylejakość, nieudolność i niekompetencje.
 3. Chcemy wyeliminować z obszaru polityki wojny ideologiczne i światopoglądowe. Politycy nie mają prawa narzucać innym swojego światopoglądu. Chcemy wprowadzenia wiążącego referendum w sprawach ideologicznych i światopoglądowych. Jeśli Państwo musi wkraczać w ten obszar, to wprowadzane rozwiązania muszą by zaakceptowane w referendum.
 4. Podziały na prawicę i lewicę, to podziały XIX-wieczne, służące dzisiaj wyłącznie do skłócania i dzielenia wyborców. Dla nas rzeczywisty podział przebiega według odpowiedzi na pytanie, czy to władza ma kontrolować obywateli, czy obywatele mają kontrolować władzę?
 5. Chcemy konsekwentnego wprowadzenia trójpodziału władzy. Obejmuje to także zakaz łączenia funkcji posła z funkcją ministra oraz z zatrudnieniem posłów w administracji lub spółkach Skarbu Państwa.
 6. Chcemy wprowadzenia skutecznej kontroli społecznej nad każdą z władz, w tym także nad władzą sądowniczą. Chcemy przeprowadzenia reformy sądownictwa i powołania ław przysięgłych, do których można zaskarżać wyroki ze względu na naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej.
 7. Chcemy przywrócenia powszechnego samorządu gospodarczego, z Prezydentem PSG wybieranym w wyborach bezpośrednich i posiadającym inicjatywę ustawodawczą oraz oddania mu nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa i spółkami komunalnymi.
 8. Chcemy likwidacji wszystkich agencji rządowych i przejęcia ich zadań przez ministerstwa.
 9. Chcemy likwidacji Urzędów Pracy i zagwarantowania najsłabszym, w tym niepełnosprawnym, rzeczywistej opieki w ramach nowoczesnego systemu opieki społecznej.
 10. Chcemy reformy oświaty, z podstawami programowymi na miarę XXI wieku i z bonem edukacyjnym idącym za uczniem.
 11. Chcemy reformy służby zdrowia, ze zwiększeniem finansowania oraz bonem medycznym idącym za pacjentem przy współpłaceniu.
 12. Chcemy przywrócenia w Polsce służby cywilnej.
 13. Chcemy rozwiązania dotychczasowej prokuratury i powołania nowej, niezależnej, z Prokuratorem Generalnym wybieranym w wyborach bezpośrednich.
 14. Chcemy zagwarantowania młodym ludziom prawa do życia na nieskażonej planecie, poprzez efektywną ochronę środowiska i rozwój energetyki odnawialnej. Chcemy zwiększenia ich aktywności społecznej w drodze wprowadzenia głosowania przez Internet.
 15. Chcemy unowocześnienia Policji i innych służb mundurowych oraz opracowania wieloletniego programu modernizacji sił zbrojnych, skorelowanego z planami NATO.
 16. Chcemy powołania Akademii Kultury i Sztuki Politycznej, przygotowującej młodych ludzi do pełnienia zawodu polityka, w duchu służby społeczeństwu.

Chcemy łączyć, a nie dzielić. Chcemy przywrócić normalność.

Do pracy w Radzie zapraszamy wszystkich, bez względu na ich światopogląd, bez względu na to czy uważają się za lewicę czy prawicę i bez względu na to, na kogo dotychczas głosowali. W ramach Rady zostaną najpierw doprecyzowane podstawowe założenia programowe. Następnie powołane zostaną zespoły pracujące nad programami w poszczególnych obszarach aktywności społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia. Kontakt z Federacją: tel. 691-959-333, email; biuro@psg-msp.pl, strona; www.psg-msp.pl

Komentarz: Jest to kolejne przedsięwzięcie polskich przedsiębiorców, chcących brać udział w życiu politycznym Polski. To także kontynuacja działań rozpoczętych dwa lata temu przez “OFPP Pracodawcy-PL”, która zleciła opracowanie projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych. Dlatego polecamy artykuł Andrzeja Stępniewskiego na ten temat:

Dlaczego potrzebny jest w Polsce Powszechny Samorząd Gospodarczy?

Politycy to goście z innego świata, w którym problemy małych i najmniejszych przedsiębiorców “w tym kraju” nie występują. Sprawy rozwoju gospodarczego Kraju ograniczają wyłącznie do dbania o interesy dużego kapitału, najchętniej globalnego.

Read more

Jak oceniasz?

kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

średnia ocen 5 / 5. ilość głosów 4

jeszcze nie oceniano

jeśli uznałeś, że to dobre...

... polub nas w mediach społecznościowych

Nie spodobało się? Przykro nam...

Pomóż nam publikować lepsze teksty

Powiedz nam, jakie wolałbyś teksty na pnp24.pl?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here