Tag: Akredytacja

Akredytacja: prawo nie przywilej

Akredytacja dziennikarska nie jest bowiem feudalnym przywilejem, zastrzeżonym dla wybranych, lecz biurokratyczną wprawdzie, ale jednak, formą ułatwiania życia zarówno organizatorom jak obserwatorom zdarzenia. Tym pierwszym pozwala przewidzieć liczbę uczestników i chroni przed wdarciem się osób postronnych, które dziennikarzy tylko udają. Dla tych drugich stanowi gwarancję, że na miejscu nikt im nie będzie w wykonywaniu pracy przeszkadzać. Z poglądami nie ma to żadnego związku.