Tag: Andrzej Stępniewski

Gdy ruszy hiperinflacja, władza zaprosi przedsiębiorców na rozmowy 

Gdy ruszy hiperinflacja, czego można się spodziewać, władza pierwsza zaprosi przedsiębiorców do rozmów, których dotychczas unikała - ocenił prof. Juliusz Gardawski w trakcie seminarium w Szkole Głównej Handlowej na temat Powszechnego Samorządu Gospodarczego. Animator działań na rzecz wspólnej reprezentacji przedsiębiorców Dariusz Grabowski wskazał, że politycy chętnie przed wyborami wdają się w rozmowy o odrodzeniu samorządu gospodarczego, ale później zapominają o zobowiązaniach. 

Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego w obronie wolnych mediów

Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy z niepokojem obserwuje postępującą degradację i podporządkowanie nieodpowiedzialnym politykom środków masowego przekazu. Coraz trudniejszy staje się dostęp do informacji, coraz częściej prawda ustępuje miejsca propagandzie i manipulacji. Nie ma  autorskiego komentarza, reportażu ujawniającego ważne fakty, dyskusji i sporu programowo-ideowego.

Dlaczego potrzebny jest w Polsce Powszechny Samorząd Gospodarczy?

Politycy to goście z innego świata, w którym problemy małych i najmniejszych przedsiębiorców "w tym kraju” nie występują. Sprawy rozwoju gospodarczego Kraju ograniczają wyłącznie do dbania o interesy dużego kapitału, najchętniej globalnego.