Tag: autorytet

Jan Paweł II – ostatni autorytet Polaków

Karol Wojtyła, przed Seminarium Duchownym student krakowskiej polonistyki na tajnych kompletach i aktor podziemnego Teatru Rapsodycznego, również filozof, dramaturg i poeta, człowiek wiary, ducha i czynu, ale też księgi i refleksji.