Tag: Białoruś

Błaszczak zgubił zapalnik

Dlaczego polska armia nie ostrzelała śmigłowców z Białorusi, gdy naruszyły naszą przestrzeń powietrzną? Bo minister obrony Mariusz Błaszczak zgubił zapalnik. W dodatku śmigłowiec Mi-24 z którego ta część wypadła zalicza się - ni mniej ni więcej - do I Brygady a zdarzenie miało miejsce niemal w rocznicę wymarszu z Oleandrów.

Nie da się zestrzelić śmigłowców, których się nie widzi

Główny problem stanowi nie to, że białoruskie śmigłowce pojawiły się nad polską Białowieżą. Zawiera się w fakcie, że nie zostały nawet ostrzelane. Dla reżimu Aleksandra Łukaszenki stanowi to zachętę do podobnych akcji w przeszłości, skoro obecną przeprowadził bezkarnie.

Nobel nie da pokoju

Białoruski opozycjonista Aleś Bialacki, rosyjski Memoriał badający stalinowskie zbrodnie i współczesne naruszenia praw człowieka, jak również ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich oczywiście godni są pokojowego Nobla. Nieodparcie jednak przypomina się, jak po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce Lecha Wałęsę uhonorowano pokojową nagrodą, ale z rocznym opóźnieniem, nie od razu w 1982 r. lecz w 1983 r. co stanowiło prezent dla dyktatury.

Imigrantów suszyć czy nie wpuszczać

Bo też niby w jaki sposób pogranicznicy mają powstrzymać szturmujących nasze wschodnie rubieże intruzów: głośnym pohukiwaniem może albo zamawianiem, jakim zwykły leczyć jęczmień na oku wiejskie znachorki? Poprawki w sprawie środków z budżetu na otwarcie suszarni dla uchodźców na wschodniej granicy zapewne jednak sejmowi z kolei koledzy Ochojskiej z klubu Koalicji Obywatelskiej nie zgłoszą, bo złapali się za głowy, słysząc jej paplaninę.

Granica wytrzymałości

Z pozoru władza ma wszystko, żeby skutecznie działać: stan wyjątkowy, wprowadzony wcześniej na terenach przygranicznych, deklaracje opozycji, że gotowa jest współdziałać (składali je m.in. Jarosław Gowin i Władysław Bartoszewski) - wreszcie akurat w tej kwestii poparcie opinii publicznej dla obrony i umocnienia polskiej granicy.

Psychoza czy Lęk wysokości

...czyli po co władza śmiesznie straszy, chociaż Polacy i tak boją się imigrantów

Władza strzela z patyka

Blaski i nędze stanu wyjątkowego Wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych w reakcji na obecność koczujących imigrantów pokazać...

Dwie twarze polityki wschodniej

Media ekscytują się, czy Ryszard Terlecki straci fotel wicemarszałka za sprawą ewentualnego głosowania posłów od Jarosława Gowina wraz z opozycją i z kryzysu wyłoni się nowe rozdanie. Tymczasem za kratami na Białorusi wciąż przebywają liderka Związku Polaków Andżelika Borys i Andrzej Poczobutt a prawa rodaków za kordonem nie są respektowane.

Słabe ogniwo

Dlaczego białoruskie służby zmusiły do lądowania właśnie polski samolot Horror pasażerów Ryanaira z nadprogramowym postojem w Mińsku ma...

Czego chcą Białorusini

Na razie jednak wizyta u nas Swietłany Cichanouskiej skończyła się dyplomatyczną porażką, bo Czechy oprotestowały zaproszenie jej przez Polskę bez konsultacji z nimi na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Warto wsłuchać się w głos samych Białorusinów, ale przede wszystkim Polaków na Wschodzie, bo to ważniejsze od kierunków polityki wschodniej Berlina lub Waszyngtonu.