Tag: Dariusz Grabowski

video

Komentarz ekonomiczny 8

https://youtu.be/Di10XlvAb08

Komentarz ekonomiczny 6

https://youtu.be/nvyr3y7xlxg

Komentarz ekonomiczny 5

https://youtu.be/3o4PIyaet3k

O PIERWSZEŃSTWIE STRATEGII PRZED POLITYKĄ

Polska potrzebuje strategii społeczno-gospodarczej na pokolenia. Umacnianie niepodległości państwa, bezpieczeństwo i wolność obywateli, odwrócenie trendu demograficznego ze spadkowego na wzrostowy, szybki rozwój gospodarczy – oto nakazy czasu. Przed nami wyzwania wynikające z tempa zmian naukowo-technicznych w świecie, z geopolityki, walki o dominację militarną, ekonomiczną, energetyczną, informatyczną, kulturową i ideową.

Komentarz ekonomiczny 2

https://youtu.be/58oysZG2d44

O ekonomii słów kilka

https://youtu.be/qbVEALl-CtM

Samorząd gospodarczy potrzebny od zaraz

Szczerze dziękuję Pani Henryce Bochniarz za artykuł w Rzeczpospolitej „Samorząd gospodarczy? Osiem razy NIE”.  Zareagowała na działania środowiska Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego i przedstawiła swój pogląd – zdecydowanej przeciwniczki tej idei. A dziś polscy przedsiębiorcy najbardziej potrzebują jasnej deklaracji: kto po ich stronie – kto swój, kto przeciw nim – kto obcy.

Maksymalne konsekwencje minimalnej płacy

Przypomnijmy. W roku 2015 płaca minimalna brutto wynosiła 1750 złotych, w roku przyszłym wyniesie 3600 złotych miesięcznie. A zatem w latach 2015-2023 płaca brutto wzrośnie o ponad 100%, a płaca netto o ponad 116%. Jeśli zważymy płacę minimalną wskaźnikiem inflacji, zakładając, że w przyszłym roku wyniesie on 10% to wzrost realny płacy minimalnej w tym okresie sięgnie około 60%.

Film o tragedii Woli to sprawa honoru

- Powstanie Warszawskie, dla nas sprawa niezmiernie ważna militarnie, politycznie ale i w kwestii zbiorowej naszej pamięci i tożsamości, wciąż wymaga upowszechnienia w świecie w sensie pewnego kanonu wiedzy. Poza Polską przecież praktycznie nie istnieje w przekazie.