Tag: ekonomia

Komentarz ekonomiczny 17

https://youtu.be/3YQKamkJiGw?si=BuU1G-g2-vAuE9O3
video

Komentarz ekonomiczny 16

https://youtu.be/vtSgrBCZ95o?si=1JyId6iliNg67rQK
video

Komentarz ekonomiczny 15

https://youtu.be/Sjx5aBrB410?si=8TUglgjTuQ9PL-7I
video

Komentarz ekonomiczny 12

https://youtu.be/s1UZoAv4s60
video

https://youtu.be/a1y41p7ByVc?si=tYs9t0acbFLk6MYu
video

Komentarz ekonomiczny 8

https://youtu.be/Di10XlvAb08

O PIERWSZEŃSTWIE STRATEGII PRZED POLITYKĄ

Polska potrzebuje strategii społeczno-gospodarczej na pokolenia. Umacnianie niepodległości państwa, bezpieczeństwo i wolność obywateli, odwrócenie trendu demograficznego ze spadkowego na wzrostowy, szybki rozwój gospodarczy – oto nakazy czasu. Przed nami wyzwania wynikające z tempa zmian naukowo-technicznych w świecie, z geopolityki, walki o dominację militarną, ekonomiczną, energetyczną, informatyczną, kulturową i ideową.

Komentarz ekonomiczny 4

https://youtu.be/-K8mqSUajdg

Komentarz ekonomiczny 3

https://youtu.be/fvZHDSf-q2U

Komentarz ekonomiczny 2

https://youtu.be/58oysZG2d44