Tag: emerytury

Wszyscy zrzucimy się na emerytury ukraińskich pracowników

Ukraińcom wystarczy krótki czas legalnej pracy w Polsce, by móc pobierać z ZUS emeryturę 1000 zł brutto. Jedynym warunkiem jest, by świadczeniobiorca mieszkał na stałe w Polsce.

Mizeria emerytur z III filara. System nie jest efektywny

Pomimo lat koniunktury giełdowej, rosnącego PKB i indeksów giełdowych, aal także inflacji, czyli utraty wartości odkładanych pieniędzy - oszczędności nie przynoszą oczekiwanych zysków. Z pewnością to nie pracownicy odnoszą korzyści z odkładanych w tych funduszach środków. Więc kto?

Coraz więcej emerytów pracuje na emeryturze

Już 742 tysiące osób pobierających świadczenia emerytalne podejmuje dodatkowo pracę. W ciągu ostatniego roku zwiększyła się ona o 52 tysiące (7,5 procent)....

Trzynastka jak jałmużna

W maju wszyscy emeryci i renciści otrzymają jednorazowo taką samą kwotę 888 złotych „na rękę” (1100 złotych brutto) czyli równowartość jednomiesięcznej najniższej...