Tag: finanse

Tyle wolności, ile własności

W XXI wieku miarą wolności narodów i państw będzie własność. Tyle wolności, ile własności – oto credo epoki. A ja pytam, czy zwycięstwo w walce o wolność w 1989 roku okupimy całkowitą utratą własności, przez własną głupotę?
video

Arkadiusz Miksa o cenach minimalnych w rolnictwie

Konfederacja jest przeciwko zagwarantowaniu rolnikom minimalnych cen skupu. Ale cena skupu żywca wołowego wynosi 5-6 zł, a koszty opłacalność hodowli zapewnia dopiero 8 złotych.

Bankowy drenaż Polski

Banki w Polsce w 2018 r.zarobiły na czysto 14,7 mld zł. Jest to wynik kredytowego drenażu dochodów państwa i gospodarstw domowych oraz zysków przedsiębiorstw.

Dobrobyt na kredyt, czyli coraz więcej kredytów do spłacenia

Poważnie zwiększyła się kwota zadłużenia. Obecnie kwota do spłaty dla kredytobiorców wynosi 643 miliardy złotych, gdy półtora roku wcześniej wynosiła 584 miliardów zł.

Kto zyskuje a kto traci na polskiej polityce podatkowej

System podatkowy powinien w kraju takim jak Polska – na dorobku, premiować ciężko i mądrze pracujących, a karać i eliminować pracujących źle, bądź z własnej woli nie robiących nic.

Mizeria emerytur z III filara. System nie jest efektywny

Pomimo lat koniunktury giełdowej, rosnącego PKB i indeksów giełdowych, aal także inflacji, czyli utraty wartości odkładanych pieniędzy - oszczędności nie przynoszą oczekiwanych zysków. Z pewnością to nie pracownicy odnoszą korzyści z odkładanych w tych funduszach środków. Więc kto?

Crowdfunding, czyli źródło kapitału dla przedsiębiorcy, coraz bardziej popularny

Dla firm, zwłaszcza małych i średnich oraz nowo powstałych, crowdfunding często jest jedynym źródłem finansowania.

Jak split-payment utrudnia życie przedsiębiorcom

Podzielona płatność blokuje środki przedsiębiorcy i negatywnie wpływa na jego kondycję finansową, co może doprowadzić do utraty płynności. Osoby oczekujące na wypłatę nadwyżki z Urzędu Skarbowego są zależne od dobrej woli urzędników.

Jak polscy rolnicy radzą sobie z finansami? Dobrze.

93 procent rolników interesuje się finansami swojego gospodarstwa – wynika z badań Martin & Jacob. Zdecydowana większość...

Chronicznie niska rentowność firm budowlanych

Niska rentowność w budownictwie nie jest zjawiskiem nowym, a raczej występującym obecnie ze szczególnym natężeniem. Wiele firm zarabia zbyt mało w stosunku...