Tag: Jon Fosse

Niezwykły Norweg z literackim Noblem

Norweg Jon Fosse dostał literacką Nagrodę Nobla za twórczość z perspektywy reszty świata niepodobną do niczego innego. Podobnie jak przed 99 laty nasz Władysław St. Reymont za "Chłopów" o których żywotności zaświadcza niedawna natchniona animacja, chociaż ze względu na społeczne konteksty lepiej czyta się dziś opowieść o rodzeniu się kapitalizmu: "Ziemię obiecaną".