Tag: Kazimierz Ujazdowski

Po co ten Sejm

Według projektu zmian w regulaminie zaproponowanego przez Kazimierza M. Ujazdowskiego, Sejm nie mógłby już w pierwszym czytaniu odrzucać zgłaszanych przez obywateli projektów ustaw, tylko musiałby się nimi zająć w komisjach. Oznacza to, że gdyby do parlamentu trafił społeczny projekt dotyczący odrodzenia Powszechnego Samorządu Gospodarczego - większość nie mogłaby go już zablokować w jednym głosowaniu. To samo dotyczyłoby ustawowych przedłożeń z kręgów samorządu terytorialnego. Jednak warunkiem, żeby podpisy 100 tys obywateli zyskały większą moc, pozostaje przegłosowanie tych zmian, a rządzący PiS zamierza bronić dotychczasowego monopolu.