Tag: Narodowe Święto Niepodległości

Nasz 11 Listopada

Wtedy Polska po 123 latach odzyskała niepodległość bez wielkich ofiar i kolejnego krwawego powstania narodowego. Za sprawą roztropności zwykłych patriotów, którzy do rozbrajania zaborców przystąpili w dogodnym momencie, wtedy, kiedy ci już wojnę światową przegrali. Ale również dzięki rozumnym działaniom polityków, którzy się uzupełniali w swoich staraniach, chociaż równocześnie konkurowali o władzę w odradzającym się państwie.