Tag: poprawność polityczna

Zbrodniomyśl Ziemkiewicza

Nie o tolerancję chodzi działaczom LGBT, ale o narzucenie większości innych kategorii estetycznych i etycznych i zniszczenie tradycyjnego społeczeństwa, które jest wg lewaków „źródłem opresji”.

Mowa nienawiści to biznes

Politycy w sposób mało wiarygodny zaczęli piętnować mowę nienawiści: ich najnowszym odkryciem jest związek przyczynowo-skutkowy między tym zjawiskiem a zabójstwem prezydenta Gdańska....