Tag: praca

Przecieki o pełnym ozusowaniu umów zleceń

Składki ZUS od umowy zlecenia mają być odprowadzane w pełnej wysokości (obecnie są oskładkowane w oparciu o minimalne wynagrodzenie).

Ukrainiec szuka pracy w Polsce – cieszyć się czy bać?

Konkurencja Ukraińców powoduje zaniżenie płac, które są utrzymywane na niskim poziomie. A praca na szaro i czarno dezorganizuje polski rynek pracy. Najgorsze jest jednak "wypychanie" Polaków na emigrację zarobkową.

Polacy najbardziej zestresowanym zawodowo narodem w Europie

W gorszej kondycji pod względem stresu zawodowego są tylko Turcy i Grecy. Zawodowo stresuje się ponad połowa Polaków, natomiast w Czechach wypada 43%, Niemczech 42%, Norwegii 18,2%, Szwecji 14,7%.

Słabnie apetyt przedsiębiorstw na nowych pracowników

W ciągu ostatniego roku mogliśmy zauważyć znaczny spadek prognozy zatrudnienia deklarowanej przez polskich pracodawców.

Wykształcenie a rynek pracy, czyli nadprodukcja magistrów

W Polsce przyjęło się deprecjonować pracę fizyczną i traktować ją jako przejaw degradacji społecznej. A przecież każda praca jest dla ogółu społeczeństwa potrzebna.

Praca kobiet jest w Polsce doceniana, czyli europejskie nierówności płacowe

W Polsce praca kobiety jest bardziej doceniana niż na zachodzie, gdzie nierówności płacowe są znacznie większe. To może niech najpierw sami poprawią to u siebie, zamiast naciskać na nas.

Białorusini coraz liczniejsi na polskim rynku pracy

Sytuacja obywateli Białorusi jest korzystniejsza niż Ukraińców. Wielu posiada Kartę Polaka. Już teraz plasują się za Ukraińcami, jednak jest ich, według różnych oszacowań, 10-20 razy mniej.

Przepaść płacowa wobec Europy… i wcale nie gonimy liderów

15 lat po wejściu do Unii Europejskiej można było się spodziewać jakiegoś szybszego równania do liderów.

O jakiej korporacji marzą polscy studenci? Nie o polskiej

Coroczne badanie, prowadzone wśród studentów przez AIESEC, wyłoniło listę „Pracodawca Roku 2018 r.” Studenci pytani o wymarzoną firmę,...

Niepokojące informacje z rynku pracy. Koniec hossy, której nie było

Koniunktura gospodarcza się kończy. Jednocześnie kosztowne obietnice wyborcze, zwiększające świadczenia socjalne, nie przygotowują nas do nadchodzącej dekoniunktury.