Tag: Premier Olszewski

Rząd przełomu… gospodarczego czyli Olszewski ceniony po latach

Sam premier stawiał sobie za cel głębokie przeobrażenie państwa, co się nie powiodło nie tylko za sprawą lustracyjnej awantury Macierewicza: rząd Mecenasa pozostawał w sporze zarówno z Wałęsą jak najsilniejszymi w Sejmie partiami. Zanim jednak odwołano go w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. doprowadził do pierwszego po zmianie ustroju wzrostu produktu krajowego brutto

Jan Olszewski, Premier z “Po Prostu”

Za rządów Jana Olszewskiego Polska odnotowała pierwszy po zmianie ustroju wzrost gospodarczy. Za to w pierwszej kolejności pochwalą premiera przyszli historycy. Doskonale rozumie to autor najnowszej książki o najważniejszym półroczu w życiu Mecenasa, Artur Kłus, który pokazuje, że nie warto na ten bogaty w wydarzenia czas spoglądać wyłącznie przez pryzmat afery lustracyjnej.