Tag: PSG

Oświadczenie

Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego jako organizacja polskich przedsiębiorców wzywa do czynnego zaangażowania się w kampanię wyborczą i wybory 15 października 2023...

Nie tylko przedsiębiorcy: własny głos i własny projekt

Tymczasem o tym, jak poważna jest sytuacja, nikogo nie trzeba przekonywać. Znamy realia międzynarodowe. Zaś w Polsce od siedmiu lat dominują nieudolne rządy. - W tej sytuacji ani bierność ani zwolnienie z odpowiedzialności nas nie dotyczą - zastrzegł Dariusz Grabowski. - Milcząca dotychczas gromadka przedsiębiorców powinna zyskać głos. Bo to ona daje pracę połowie społeczeństwa. I dźwiga gospodarkę - podkreślał ekonomista.

Przedsiębiorcy razem

Uczestnicy Konwentu Antykryzysowego zapowiadają odrodzenie reprezentacji przedsiębiorców: Powszechnego Samorządu Gospodarczego, jaki istniał przed wojną ale później zniszczony został przez biurokrację komunistyczną. Hasłem ruchu stało się: Razem możemy więcej. Walczą również o dobrowolny VAT dla przedsiębiorców. Czauderna zapowiedział zebranie 100 tys podpisów w tej sprawie.

MANIFEST  PRZEDSIĘBIORCZYCH  POLAKÓW

Wolność, własność, praworządność, bezpieczeństwo – oto fundamenty bytu narodu i państwa. Pomyślna przyszłość wymaga, by obywatele, organizacje społeczne, instytucje państwowe, rząd i samorządy stanowili organizm, w którym energia i pomysły jednostek są wykorzystywane, a działania wspólnotowe wspierane. Suma efektów pracy wspólnoty jaką stanowi społeczeństwo zdecyduje o biologicznej, kulturowej i politycznej przyszłości narodu i państwa.

Gdy ruszy hiperinflacja, władza zaprosi przedsiębiorców na rozmowy 

Gdy ruszy hiperinflacja, czego można się spodziewać, władza pierwsza zaprosi przedsiębiorców do rozmów, których dotychczas unikała - ocenił prof. Juliusz Gardawski w trakcie seminarium w Szkole Głównej Handlowej na temat Powszechnego Samorządu Gospodarczego. Animator działań na rzecz wspólnej reprezentacji przedsiębiorców Dariusz Grabowski wskazał, że politycy chętnie przed wyborami wdają się w rozmowy o odrodzeniu samorządu gospodarczego, ale później zapominają o zobowiązaniach. 

Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego w obronie wolnych mediów

Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy z niepokojem obserwuje postępującą degradację i podporządkowanie nieodpowiedzialnym politykom środków masowego przekazu. Coraz trudniejszy staje się dostęp do informacji, coraz częściej prawda ustępuje miejsca propagandzie i manipulacji. Nie ma  autorskiego komentarza, reportażu ujawniającego ważne fakty, dyskusji i sporu programowo-ideowego.

Własna droga samorządowców

Prezesem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej wybrany został ponownie Konrad Rytel, jedyny radny niezależny w Sejmiku Wojewódzkim Mazowsza. Delegaci na zjazd sprawozdawczo-wyborczy MWS poparli...

Na samorządzie gospodarczym nikt nie straci.

Reprezentacja przedsiębiorców dopełni reformę samorządową    Z mec. Markiem Czarneckim, byłym eurodeputowanym, jednym z inicjatorów ruchu społecznego na rzecz...

Powszechny Samorząd Gospodarczy – od tego trzeba zacząć

Podsumowanie dokonań rządu Rząd w pełnym składzie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim na czele przedstawił dwa dokumenty. Jeden został...