Tag: Reforma

Płaskie sądy Ziobry

Sprawca tych opóźnień minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłasza właśnie kolejny plan reformy sądownictwa. Słowo klucz to spłaszczenie. Sędziów czy obywateli? Bo sądów akurat odkształcić się nie da: mieszczą się zwykle w majestatycznych gmaszyskach, odziedziczonych po pruskim, rosyjskim lub austriackim zaborcy, który w podbitym kraju oszczędzał na oświacie i opiece medycznej, ale nie na aparacie karnym. Za to najbardziej symboliczny gmach sądowy, który zbudował w Warszawie Bohdan Pniewski - akurat w 1939 roku, ale budynek wojnę przetrwał - nosi inskrypcję, która do drogi na skróty nie zachęca.    

Reforma wymiaru sprawiedliwości w 13 punktach możliwa do zrealizowania w 100 dni.

Z roku na rok coraz więcej obywateli skarży się na zachowanie sędziów na sali sądowej, niesprawiedliwe wyroki, arogancję, spóźnienia. Sędziowie czują się bezkarni, a poziom zaufania kształtuje się na poziomie 20 %. Pomimo, iż Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem nakładów na sądownictwo, a liczba sędziów jest znacznie  wyższa niż we Francji czy w Anglii, (mamy 25 sędziów na 100 tys. mieszkańców, Niemcy podobnie, Francja – 10, Anglia – 3),  to pod względem czasu trwania postępowań sądowych Polska zajmuje w Europie drugie miejsce, ale od końca. Prokuraturze zarzuca się służalczość, stosowanie aresztów wydobywczych, uzależnienie polityczne.

Ani Polski, ani Ład, ani nawet Nowy

Z Dariuszem Grabowskim, ekonomistą i przedsiębiorcą, inicjatorem odrodzenia Powszechnego Samorządu Gospodarczego w Polsce rozmawia o rządowym programie Łukasz Perzyna

Czego potrzeba w Radomiu czy Płocku

czyli awantura o Mazowsze Siedzibą nowego wojewody mazowieckiego staną się Siedlce, sejmiku - Radom. W tym drugim rządzić...

W referendum czy jednym głosem

czyli skąd się bierze w polityce większość Mazowiecka Wspólnota Samorządowa domaga się referendum w sprawie planowanego przez PiS...

Nowy rozbiór czyli mapa Polski według PiS

Poprzednimi, którzy odważyli się pozbawić Warszawę części jej funkcji administracyjnych okazali się Niemcy, w czasach okupacji ustanawiający siedzibę Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie, bo Hans Frank chciał rządzić z Wawelu. Nawet komuniści zarzucili pomysł przeniesienia stolicy do Łodzi, której mieszkańcom z tych projektów pozostały szkoła filmowa i uniwersytet. Teraz PiS realizuje koncepcję odwetu na „warszawce”, jak mawia Andrzej Duda

Reforma z dziurą w środku

Efektem podziału Mazowsza stanie się ser nie szwajcarski lecz pisowski Najprostsze i zdroworozsądkowe rozwiązanie - referendum wśród mieszkańców Mazowsza...