Tag: Ruch Odbudowy Polskiej Przedsiębiorczości

Jan Olszewski, dobra tradycja polskiej polityki

Mecenas Jan Olszewski i jego sposób rozumienia oraz uprawiania polityki pozostają ważnym punktem odniesienia dla współczesnych przedsięwzięć. Pandemia jako gorzkie doświadczenie zbiorowe raczej to wzmocni niż osłabi, bo bezradność wobec niej obnaża ramy egoizmu polityków, którzy przyszli po dawnym dziennikarzu "Po Prostu" i wieloletnim obrońcy w procesach politycznych czasów PRL.