Tag: Sąd

Iura Novit Curia

W najbliższy piątek17 marca 2023 r. w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Poznaniu będzie miała miejsce rozprawa 19 lekarzy obwinionych o rozpowszechnianie informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i szerzenie postaw antyzdrowotnych, poprzez podpisanie listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do Prezydenta i Rządu RP.

Majestat sądu głęboko skrywany

"I żeby sąd nie sądził w noc. I żeby sędzia nie był nagi" - pisała literacka noblistka Wisława Szymborska w pamiętnym wierszu "Rehabilitacja". W przystępie czarnego humoru zacząć wypada od stwierdzenia, że przynajmniej to drugie nam nie grozi. O sędziach TK da się wiele złego powiedzieć, wyzywa się ich od dublerów albo zamiast podania pełnej nazwy organu sądowniczego, w którym zasiadają używa stygmatyzującej: trybunał Julii Przyłębskiej - ale lud polski, co go prezes rządowej telewizji Jacek Kurski krzywdząco ciemnym nazywa, wie doskonale, że sędziowie, bez uchybienia dla ich majestatu, gołodupcami nie są. 

Pinior po latach znów skazany

Teraz wiadomo, po co PiS przejmuje sądy. Człowiek, który uratował znane z filmu 80 milionów dolnośląskiej Solidarności skazany został za przyjęcie domniemanych łapówek… 40 i 6 tys zł. Zbigniew Ziobro wydał triumfalne oświadczenie, czemu trudno się dziwić: wyrok na Józefa Piniora odwraca uwagę od ujawnionych przez Wojciecha Czuchnowskiego związków żony prokuratora generalnego z mafią.