Tag: Sejm Ustawodawczy

Demokracja przyszła wraz z niepodległością

Wybory odbyły się na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 28 listopada 1919 r. Głosowanie przeprowadzono w większości okręgów, mimo, że o Polsce mówiono wtedy, że jest jak Łaska Boża... bez granic. Na wielu jej ziemiach trwały jeszcze walki.