Tag: Tomasz Wołek

Pożegnanie Redaktora

Nie uda się w polskich mediach znaleźć podobnego przykładu jedności twórcy i jego dzieła. Samo tylko kierowanie "Życiem" w latach 1996-2001 zapewni Tomaszowi Wołkowi miejsce w polskiej historii.