Tag: warunki życia

Polacy zadowoleni, a złe długi wciąż rosną

Na koniec I kwartału przekroczyły one 76 miliardów złotych, a liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się do 2,8 miliona osób.

Najważniejszy trend w polskim społeczeństwie w tym wieku

Ten trend, po załamaniu się w latach 90-tych, od początku XXI wieku jest trwały, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę w Polsce.