Tag: ZUS

Nie tarcza a atrapa

W przedstawionych przez „ich troje” – rząd, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich propozycjach nie ma ani strategii, ani oręża do pokonania kryzysu. A przecież jesteśmy dopiero w przededniu najostrzejszej jego fazy, która z całą mocą uderzy w polską małą, średnią a też dużą przedsiębiorczość.

Przedsiębiorcze matki zatrzymały prezydenta

To druga twarz polityki społecznej rządzących. Ekipa, PiS, która w kolejnej kampanii chwali się 500+ pozwala, by ZUS nękał matki, które mają własne firmy.

Progresja zastępcza

PiS chciał wprowadzić EKONOMIĘ DYZMÓW, przerzucając nieuchronne skutki rozsadzenia systemu emerytalnego koniecznością wypłaty zwielokrotnionych świadczeń dla najbogatszych na następców.

30-krotność, czyli władza z ręką w cudzej kieszeni

Pracownik zarabiający 20 tys. zł brutto miesięcznie straci na nich w skali roku 10 tys. zł. Jeszcze więcej, bo 23 tys. dołożyć będzie musiał pracodawca.

Przecieki o pełnym ozusowaniu umów zleceń

Składki ZUS od umowy zlecenia mają być odprowadzane w pełnej wysokości (obecnie są oskładkowane w oparciu o minimalne wynagrodzenie).

Wszyscy zrzucimy się na emerytury ukraińskich pracowników

Ukraińcom wystarczy krótki czas legalnej pracy w Polsce, by móc pobierać z ZUS emeryturę 1000 zł brutto. Jedynym warunkiem jest, by świadczeniobiorca mieszkał na stałe w Polsce.

Projekt: mniej ZUS-u od drobnych przedsiębiorców

Najwięcej na zmianach zyskają przedsiębiorcy o dochodzie 2500-3000 zł, gdzie różnica w należnościach to prawie 750 zł. Przy dochodzie 4000 zł - ulga wyniesie 360 zł.

Jak czaruje władza, czyli 500 minus dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy do naiwnych nie należą. Zwłaszcza, że nie tylko oni stracą na wyborczych programach PiS, ale również ci, w których imieniu podobno są one wprowadzane.

Przedsiębiorców czeka wielka podwyżka składek ZUS

Podwyżka będzie efektem założeń przyszłorocznego budżetu, gdzie przeciętne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynosić 5227 zł - o 462 zł więcej od tegorocznego.

Rząd planuje podnieść podatki od pracy

Wcześniejsze wprowadzenie pełnego ZUS-u od każdej umowy zlecenia, nawet przed jesiennymi wyborami, zapowiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej