Tag: związki zawodowe

Obrońmy polski handel

List otwarty do związkowców NSZZ Solidarność W roku 2019 według prognoz zniknie ponad 5 tysięcy polskich małych i średnich...