Władysław Gomułka przemawia na pl. Defilad w Warszawie, 24 października 1956