Pierwszy rząd Kazimierza Bartla, Fot. CAW, Wikipedia