Tadeusz_Jedynak

D. Kolorz (z lewej); Marysia, w głębi G. Stawski, M. Morawiecki,