Witold Modzelewski

22 POSTY 0 KOMENTARZE
Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992 1996 był wiceministrem finansów odpowiedzianym za przebudowę polskiego prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.