Kraków, 27.05.1990, wybory samorządowe. Komisja Rady Europy nadzorująca przebieg wyborów lokalnych w województwie krakowskim /Grzegorz Kozakiewicz /Agencja FORUM