KOPRiHZ pyta kandydatów do Parlamentu Europejskiego o sprawy polskiego rolnictwa

0
40

Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt zwraca się do kandydatów i ugrupowań politycznych biorących udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 o przedstawienie swego dorobku i stanowiska w sprawie programu obrony i rozwoju polskiego rolnictwa i hodowli zwierząt oraz ochrony branż takich jak: przemysł, handel i usługi współpracujących z rolnictwem.

Komitet dokładnie zna założenia dotyczące polityki rolnej Unii Europejskiej, w tym w szczególności dane dotyczące polskiego rolnictwa w programie na lata 2020-2027. Musimy przypomnieć, że w budżecie Unii Europejskiej na te lata nakłady na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną mają zostać zmniejszone w stosunku do okresu 2014-2019 stosunkowo o 7 i 5%. Obie te polityki są szczególnie ważne z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa i polskiej wsi, dlatego już sam fakt zmniejszenia nakładów nakazuje spytać, co w tej sprawie zrobili obecni posłowie polscy w Parlamencie Europejskim oraz rząd.

Według dostępnych danych w tzw. płatnościach bezpośrednich kwota przyznana Polsce zmniejszy się o około 2,5 miliarda euro, zaś w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma o 1 miliard euro mniej.

Dlatego musimy zadać pytania:

 • czy należy zgodnie z zaleceniem UE zmniejszyć dopłaty z tytułu tzw. płatności bezpośrednich o 15% powiększając dofinansowanie rozwoju obszarów wiejskich?
 • czy należy zaakceptować różnicę w dopłatach do hektara między krajami „starej Unii” i „nowej Unii”, co oznacza uprzywilejowanie rolników Europy Zachodniej
  w stosunku do rolników polskich?
 • czy należy zaakceptować uzależnienie dopłat bezpośrednich od polityki ochrony klimatu i środowiska oraz przeniesienie do 30% funduszy z puli na rozwój obszarów wiejskich na działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska, co sugeruje Unia?
 • czy należy zaakceptować brak stanowiska Unii w sprawie finansowania i ochrony rynku hodowców zwierząt, mięsa i przetworów zwierzęcych. Należy nadmienić, że
  w hodowli drobiu, wieprzowiny, zwierząt futerkowych polscy producenci należą do czołówki europejskiej?
 • czy należy zaakceptować brak stanowiska Unii w sprawie finansowania i ochrony sadownictwa, warzywnictwa, produkcji owoców miękkich. Należy nadmienić, że
  w wielu tych dziedzinach polscy rolnicy należą do czołowych producentów Unii Europejskiej?
 • czy należy zaakceptować brak przepisów i regulacji umożliwiających wprowadzanie na rynek Unii Europejskiej importowanej żywności bez certyfikatów jakościowych, często wytwarzanej niezgodnie z normami i zasadami obowiązującymi w Unii?
 • czy wsparcie i programy pomocowe dla młodych rolników w krajach „nowej Unii” są wystarczające i co należy zrobić w tej sprawie?

Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt zwraca się do wszystkich środowisk i organizacji, którym na sercu leży dobro polskiego rolnictwa o przekazywanie swoich uwag, sugestii, stanowisk i propozycji tak, byśmy razem mogli wystąpić wobec polityków i uzyskać jasne, najlepiej wyrażone na piśmie stanowisko wobec powyżej przytoczonych zagadnień oraz zobowiązanie do stanowczej i skutecznej obrony interesu polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

Chcemy świadomie i odpowiedzialnie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jak oceniasz?

kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

średnia ocen 5 / 5. ilość głosów 1

jeszcze nie oceniano

jeśli uznałeś, że to dobre...

... polub nas w mediach społecznościowych

Nie spodobało się? Przykro nam...

Pomóż nam publikować lepsze teksty

Powiedz nam, jakie wolałbyś teksty na pnp24.pl?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here