Naczelnik Panstwa Jozef Pilsudski i Prezydent Gabriel Narutowicz