Tag: 1846

Cień Szeli

Był wielki mróz - i zapusty, zwykle czas chłopskiej swawoli. Zawczasu rozpuszczono pogłoskę, że cesarz z Wiednia zawiesił na kilka dni prawa boskie i ludzkie. Sprawcy rzezi postępowali zgodnie z tą instrukcją. Austriaccy urzędnicy płacili więcej za każdego zabitego, mniej za ujętego żywcem szlachcica, więc wybór wydawał się prosty.