Tag: 1921

Traktat, który dał 18 lat pokoju

Zakończył wojnę, która rozgorzała samorzutnie w miarę zajmowania kolejnych terenów przez oddziały polskie i bolszewickie, ale nad Wisłą w sierpniu 1920 r. przerodziła się w walkę o niepodległość, gdy wróg miał już plan przejścia "po trupie Polski do rewolucji światowej" (jak zapowiadał Michaił Tuchaczewski) oraz zaniesienia rewolucji na bagnetach Armii Czerwonej do Niemiec (tak cel wojny określił Włodzimierz Ilicz Lenin).

Najlepsza polska konstytucja

Wzorowana na najdoskonalszej wtedy francuskiej stała się pierwszą ustawą zasadniczą po odzyskaniu niepodległości. Uchwalił ją Sejm Ustawodawczy wybrany w tym celu 26 stycznia 1919 r. w trakcie pandemii grypy hiszpanki, ale przy frekwencji 77 proc, chociaż o Polsce mówiono wtedy, że jest jak łaska Boża - bez granic, bo w ich obronie toczyły się walki.