Tag: Filozofia

Żegnamy Marcina Króla (1944-2020)

Jego wydana poza cenzurą broszurka zrobiona z wykładu latającego uniwersytetu Towarzystwa Kursów Naukowych krążyła w 1981 r. wśród opozycyjnej młodzieży, dzielnie przez nią zaczytywana. Dzięki niej poznawaliśmy poglądy Józefa Piłsudskiego, zanim dotarliśmy do dzieł Marszałka i pomnikowej kroniki jego życia autorstwa Wacława Jędrzejewicza. Marcin Król wywarł budujący wpływ na sposób myślenia o polityce i historii mojej generacji, zanim Polska odzyskała niepodległość.