Tag: Gabriel Narutowicz

Narutowicz. Prawda i mity

Nieprawda, że nie znał się na polityce albo że został wybrany przez przypadek. Ze wszystkich prezydentów Polski Gabriel Narutowicz najkrócej pełnił tę funkcję. Sto lat temu zginął do kuli zamachowca. Jego śmierć zraziła Józefa Piłsudskiego do demokracji i przyczyniła się do wyboru przez Marszałka drogi autorytarnej. Metafora o zarażaniu przemocą wypełniła się: strzał Eligiusza Niewiadomskiego zrodził po latach Berezę Kartuską, na której utworzenie przystał schorowany już twórca polskiej państwowości i gdzie obok komunistów więziono działaczy skrajnej prawicy.