Tag: Gabriela Morawska-Stanecka

Dopiero gdy sprawiedliwości zabraknie, czujemy, jak jest ważna

Z Gabrielą Morawską-Stanecką, Wicemarszałkinią Senatu z Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej rozmawia Łukasz Perzyna

Wstyd, że jeśli polscy ochotnicy wrócą z Ukrainy, czeka ich więzienie

Z Gabrielą Morawską-Stanecką, wicemarszałkiem Senatu (Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej) rozmawia Łukasz Perzyna