Tag: Historia Polski

Wszystkie cuda Polaków

23 kwietnia przypada dzień Świętego Wojciecha, patrona Polski. Również misja tej wielkiej postaci, przypomniana po tysiącleciu przez Jana Pawła II, posłużyła współczesnym mu i wyrastającym ponad przeciętność do wprowadzenia Polski na europejską orbitę, uczynienia jej częścią kulturowego i politycznego ładu chrześcijańskiego świata. Między cudem a zamysłem nie ma więc sprzeczności.

Cień Szeli

Był wielki mróz - i zapusty, zwykle czas chłopskiej swawoli. Zawczasu rozpuszczono pogłoskę, że cesarz z Wiednia zawiesił na kilka dni prawa boskie i ludzkie. Sprawcy rzezi postępowali zgodnie z tą instrukcją. Austriaccy urzędnicy płacili więcej za każdego zabitego, mniej za ujętego żywcem szlachcica, więc wybór wydawał się prosty.