Tag: Irena Sidor

Wielu ludzi głosowało w ciemno

Z Ireną Bartel o powojennym referendum i wyborach rozmawia Łukasz Perzyna