Tag: Jan Olszewski

Rząd przełomu… w gospodarce

Inni polscy premierzy, gdy odwoływano ich ze stanowiska, chwalili się danymi, obrazującymi ekonomiczne rezultaty ich ekip. Jan Olszewski zamiast tego mówił, że...

Jan Olszewski, dobra tradycja polskiej polityki

Mecenas Jan Olszewski i jego sposób rozumienia oraz uprawiania polityki pozostają ważnym punktem odniesienia dla współczesnych przedsięwzięć. Pandemia jako gorzkie doświadczenie zbiorowe raczej to wzmocni niż osłabi, bo bezradność wobec niej obnaża ramy egoizmu polityków, którzy przyszli po dawnym dziennikarzu "Po Prostu" i wieloletnim obrońcy w procesach politycznych czasów PRL.

Rząd przełomu… gospodarczego czyli Olszewski ceniony po latach

Sam premier stawiał sobie za cel głębokie przeobrażenie państwa, co się nie powiodło nie tylko za sprawą lustracyjnej awantury Macierewicza: rząd Mecenasa pozostawał w sporze zarówno z Wałęsą jak najsilniejszymi w Sejmie partiami. Zanim jednak odwołano go w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. doprowadził do pierwszego po zmianie ustroju wzrostu produktu krajowego brutto