Tag: Jerzy Buzek

AWS w 25 lat później

Podział administracyjny Polski wtedy uchwalony obowiązuje do dzisiaj, zaś reforma samorządowa chociaż okazała się jedyną trwałą spośród czterech reklamowanych jako wielkie zmieniła na lepsze wygląd wsi i miasteczek. Pozbawione wcześniej gospodarza, stały się prawdziwymi Małymi Ojczyznami. Zaufanie do samorządu w sondażach przekracza dwa albo nawet trzy razy poparcie dla parlamentu czy rządu.