Tag: Józef Piłsudski

Jak zdobyć władzę? Poradnik dla przyszłych polityków. Część IV – przywództwo.

Znany brytyjski historyk Ian Kershaw w książce ,,Osobowość i władza. Twórcy i niszczyciele Europy XX wieku”, ocenia przywódców przez pryzmat tego jak dochodzili do władzy, jak ją sprawowali, jakim ulegali ograniczeniom oraz co wydaje się najważniejsze - jaki pozostawili dorobek. Niewątpliwie w ich karierach odegrał rolę także przypadek.

Jak legioniści KPN wychowali

Komendant Piłsudski, któremu nastroje młodych legionowych żołnierzy nie były obojętne, często wypytywał nastoletniego Plutę-Czachowskiego o rozmaite sprawy. Przedtem jeszcze szkolił go wojskowo Michał Rola-Żymierski, co później w PRL został marszałkiem. Jednak sam Kazimierz Pluta-Czachowski nigdy nie żywił wątpliwości, wobec którego z dwóch marszałków zachować ma lojalność.  

Kto wskaże kierunek

Misja i służba. Charyzma i hipnozaCo się zmieniło od wymarszu z Oleandrów Pojęcie elity należy dziś do najbardziej zdezawuowanych....

Piłsudczycy czyli rodzinna historia

Całą swoją drogę życiową Antoni Anusz podporządkował wspieraniu działań i myśli politycznej Józefa Piłsudskiego. Nie z tego powodu, żeby sam był słabą osobowością, bo w podziemnej PPS i na syberyjskiej katordze wielokrotnie dowiódł hartu ducha, zaś w pierwszym polskim Sejmie od 1919 r. i jako szef propagandy w wojnie przeciw bolszewikom pokazał zdolności do pracy państwowej. Cały czas uznawał, że to właśnie działania "towarzysza Wiktora", Komendanta a potem Naczelnika Państwa i jego pierwszego Marszałka dają gwarancję odzyskania i utrzymania niepodległości przez Polskę a potem otwarcia jej drogi do wielkości.              

Była Polska… od jedenastego

Wspólna niepodległość  W listopadzie 1918 r. czołowi polscy przywódcy nie proklamowali żadnego porozumienia ponad podziałami, za to bez maskowania...

Piękny rok 1920

Przy innym wyniku bitwy warszawskiej sprzed stu lat bylibyśmy jak dziś Ukraińcy i Białorusini bardziej plemieniem niż narodem. Mieliśmy jednak pierwszy raz w historii milionową armię z poboru: wcześniej polski żołnierz wykrwawiał się dla obcych. I szczęście do znakomitego pokolenia mężów stanu, którzy wtedy jeszcze umieli się porozumieć, co po latach zniweczyły: przewrót majowy i proces brzeski, a destrukcję zwieńczyła sromotna ucieczka sanacji szosą na Zaleszczyki.

Druga kadencja i Pierwsza Kadrowa

Termin powtórnego zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy zbiega się z rocznicą wymarszu Pierwszej Kadrowej. Gołym okiem widać różnice między liderami Drugiej Rzeczypospolitej a politykami ostatniego trzydziestolecia.