Tag: Klub Generałów i Admirałów RP

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec dymisji szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy...

          My generałowie i admirałowie, zrzeszeni w Klubie Generałów i Admirałów RP, wyrażamy stanowczy protest przeciwko angażowaniu przez partie polityczne Wojska Polskiego...