Tag: Krzysztof Bukiel

Podważanie fundamentów ochrony zdrowia

Reforma publicznej ochrony zdrowia będzie musiała stać się realnym priorytetem rządu, choć dotychczas traktowana była jedynie jako element propagandy.

Lekarz jako komercyjna firma ubezpieczenia zdrowotnego

Rozwiązanie na pozór etyczne podważa najbardziej fundamentalne zasady lecznictwa: zaufanie pacjenta do lekarza i wolność lekarza w wyborze sposobu leczenia.

Służba zdrowia, czyli na co politycy naprawdę się zgadzają

Zgoda polityków co do zasad funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia istnieje już od wielu, wielu lat. Jej skutek jest jednak odwrotny do oczekiwanego. Dlaczego?

Prawdziwa misja polskich szpitali

Władza mówi: szpital dobry, to szpital, który ogranicza leczenie równomiernie, szpital zły, to taki, który nie potrafi "gospodarować limitami". A te pełne patosu "misje", wzniosłe i uroczyste, drukowane na papierze i tablicach ogłoszeń – czemu mają służyć?

Dlaczego rząd PiS nie zdoła naprawić publicznej ochrony zdrowia

Ministerstw Zdrowia nie proponuje rozwiązań, które likwidowałyby przyczyny, nie wprowadza mechanizmów, zapobiegających problemom w przyszłości. Zamiast tego wprowadza bezpośrednią interwencję z poziomu "centrali". Klasyczny przykład ręcznego sterowania.