Tag: lekarze

Iura Novit Curia

W najbliższy piątek17 marca 2023 r. w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Poznaniu będzie miała miejsce rozprawa 19 lekarzy obwinionych o rozpowszechnianie informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i szerzenie postaw antyzdrowotnych, poprzez podpisanie listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do Prezydenta i Rządu RP.