Tag: List otwarty

List otwarty do Mariusza Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W związku z próbami nachodzenia mnie w miejscu zamieszkania przez funkcjonariuszy policji, co ma związek z moją działalnością zawodową jako akredytowanego w Sejmie dziennikarza, zajmującego się tematyką polityczną oraz wysłaniem do mnie przez policję wezwania w otwarcie absurdalnej sprawie, o której nic nie wiem - zwracam się do Pana Ministra, żeby nakazał Pan zaprzestanie tych działań, sprzecznych z zasadami praworządności i demokracji, narażających na szwank reputację podległych Panu służb oraz powagę państwa.