Tag: Marek Toczek

Bezpieczeństwo narodowe jest najwyższym dobrem

Liczyć należy się z tym, że podział efektów sojuszu może okazać się dla słabszego alianta wyjątkowo niekorzystny. Nawet udział w zwycięskiej koalicji może w końcowym bilansie równać się klęsce (nasze doświadczenie po II wojnie światowej).

Siły morskie narzędziem realizacji interesów państwa morskiego

Marynarka Wojenna RP jest narzędziem służącym do realizacji polityki państwa. Jest więc sprawą oczywistą, że to państwo jest jedynym jej dysponentem. Fakt ten nakłada na państwo obowiązek określenia celu jej posiadania oraz utrzymywania w określonej gotowości i zdolności do działań.

Moje kresowe korzenie

Sprawami Kresowian interesuję się od dawna, albowiem moi przodkowie – dziadek Michał i ojciec Edward spędzili na Kresach znaczną część swego życia. Mój dziadek, legionista płk. J. Hallera, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, po demobilizacji skorzystał z prawa do osadnictwa na Kresach Wschodnich.
video

Marek Toczek o sobie

Admirał Marek Toczek o sobie w rozmowie z Dariuszem Grabowskim: korzeniach i losach rodzinnych, karierze zawodowej w Marynarce Wojennej i...

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo i dobrobyt państwa winny być głównymi celami jego polityki - zarówno wewnętrznej jak i zagranicznej. Bezpieczeństwo jest wartością pierwotną wobec innych, a potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa jest decydującym czynnikiem państwowotwórczym.