Tag: marsz 4 czerwca

Scalanie i dzielenie

Źle się dzieje, że Polacy pozostają podzieleni, ale i dobrze, że wobec powagi sytuacji wokół - łatwiej niż przed paru laty wskazać wspólne dla całego społeczeństwa cele. To przeciwdziałanie następstwom pandemii, pomoc uchodźcom z Ukrainy i wzmocnienie bezpieczeństwa, konieczność walki z drożyzną i pobudzenia inicjatywy gospodarczej, tłumionej przez biurokrację.